:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558 เวลา 21 นาฬิกา 25 นาที 56 วินาที
คําขวัญวันครู 2558
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 58 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 58 ::
บุคลากร รูปบุคลากร      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่

ประกาศ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
ให้นักเรียนทุกคน มารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้ ที่ ครูที่ปรึกษา โดยนำหลักฐาน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน มาแสดง

ภาพการดำเนินการก่อสร้างหอประชุมใหม่
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผอ.สำเร็จ ธงศรี
087-4515803
รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th