:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560 เวลา 13 นาฬิกา 08 นาที 26 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 59 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 59 ::
:บุคลากร:
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10พ.ย. 59 ::
บุคลากร จำนวนครูและบุคลากรฯ
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากรฯ
บุคลากร รายชื่อครูที่ปรึกษา
บุคลากร รายชื่อครูลูกเสือ
บุคลากร รายชื่อครูกิจกรรมชุมนุม
 
:ข้อมูลพื้นฐาน:
:อาคารสถานที่:
 
:งานพัฒนาหลักสูตร:
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าไฟล์ดาวน์โหลด
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่

ขอเชิญร่วมงาน
วันเกียรติยศ พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
และปัจฉิมนิเทศ นักรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30-13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ข่าวประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6ที่/49
DOWNLOAD       แบบ ปร.4(ก)   ปร.4(ข)    ปร.5(ก)      ปร.5(ข)       และ ปร.6
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการสอบ O-NET
ชั้น ม.3 วันที่ 26 มีนาคม 2560
ชั้น ม.6 วันที่ 20 มีนาคม 2560

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 27-28-1-2-3 ก.พ.-มี.ค. 2560
คลิกดูตารางสอบ     ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6    

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
1/59    2/59
คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด ข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน สำหรับส่งให้เทศบาลตำบลปทุม
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวสันต์ มรกตเขียว

ทำเนียบผู้บริหาร 12 คน
รองผู้อำนวยการ
นายประสิทธฺ์ กาญจนสุนทร
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายสมชาย จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุรพล กิจเกียรติ์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อเรา
ผอ. วสันต์ มรกตเขียว
089-4283994

รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองสมชาย จันทร์ศรี
090-2748454
รองสุรพล กิจเกียรติ์
089-6248734
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th