:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน เสาร์ ที่ 10 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 เวลา 19 นาฬิกา 36 นาที 06 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 59 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 59 ::
:บุคลากร:
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10พ.ย. 59 ::
บุคลากร จำนวนครูและบุคลากรฯ
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากรฯ
บุคลากร รายชื่อครูที่ปรึกษา
บุคลากร รายชื่อครูลูกเสือ
บุคลากร รายชื่อครูกิจกรรมชุมนุม
 
:ข้อมูลพื้นฐาน:
:อาคารสถานที่:
 
:งานพัฒนาหลักสูตร:
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าไฟล์ดาวน์โหลด
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
ข่าวประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6ที่/49
DOWNLOAD       แบบ ปร.4(ก)   ปร.4(ข)    ปร.5(ก)      ปร.5(ข)       และ ปร.6
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ประสานงาน สพม.29 กลุ่มที่ 1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โทร 086-2603777
กำหนดการสอบ pre o-net ปีการศึกษา 2559
ม.3 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559
ม.6 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 20-21-22 ธันวาคม 2559

สรุปกิจกรรมการแข่งขัน ที่โรงเรียนปทุมพิทยาคม ชนะเลิศ ได้ไปแข่งขันต่อ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ รวม 6 รายการ
(สพม.29 กลุ่มที่ 1 ลำดับที่การแข่งขัน 29)

                                          ................................................
    
1. ละครคุณธรรม ม.1-6                             ดูเส้นทาง                                                        ดูกำหนดการ
     2. ภาพยนตร์สั้น ม.1-3                               ดูเส้นทาง                                                        ดูกำหนดการ
     3. สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6        ดูเส้นทาง                                                        ดูกำหนดการ
     4.วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข. ม.1-6             ดูเส้นทาง         ดูเกณฑ์แข่งขัน ใหม่ล่าสุด      ดูกำหนดการ
     5. รำวงมาตรฐาน ม.1-3                             ดูเส้นทาง                                                        ดูกำหนดการ
     6. การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D
                     ดูเส้นทาง                                          ดูกำหนดการ

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
1/59    2/59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 19-23 กันยายน 2559 คลิกดู
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง     ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

 
คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด ข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน สำหรับส่งให้เทศบาลตำบลปทุม
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2559
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2559
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ปฎิทินและตารางการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  คลิกดู
1. ฟอร์มตารางเรียน     2. ปฏิทิน      3. ตารางกิจกรรมวันจันทร์
4. ตารางกิจกรรมวันอังคาร   5. ตารางกิจรรมวันพุธ   6. ตารางกิจกรรมวันพฤหัสบดี
7. ตารางกิจกรรมวันศุกร์
คลิกดู ปฎิทินวิชาการ   1/2559
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวสันต์ มรกตเขียว

ทำเนียบผู้บริหาร 12 คน
รองผู้อำนวยการ
นายประสิทธฺ์ กาญจนสุนทร
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสุพรรณี สุภาพรม
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายสมชาย จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารทั่วไป
ติดต่อเรา
ผอ. วสันต์ มรกตเขียว
089-4283994

รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
รองสมชาย จันทร์ศรี
090-2748454
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th