:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 08 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 00 นาฬิกา 22 นาที 40 วินาที
คําขวัญวันครู 2558
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 58 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 58 ::
:บุคลากร:
บุคลากร รูปบุคลากร      
:ข้อมูลพื้นฐาน:
:อาคารสถานที่:
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่

ประกาศ ปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
คลิกดูปฎิทินวิชาการ             ครู          นักเรียน

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
หมายเหตุ
26 ก.ย. - 25 ต.ค. 58
นักเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2558
26 ต.ค.58
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ครทีู่ปรึกษา
26 ต.ค. 58
นักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
-ลงทะเบียนเรียน ในชั่วโมงที่ 1
ครูที่ปรึกษา


กรอกข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ที่นี่
ขอเชิญคณะครู ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตาจิต
ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 17.09 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2558 วันที่ 21-25 กันยายน 2558
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6   
ตารางเรียน ชดเชย วันที่หยุดเรียน ของ นศท. เริ่ม วันพุธ ที่ี่ 22 ก.ค. 58 คลิก
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผอ.สำเร็จ ธงศรี
087-4515803
รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th