:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 07 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 01 นาฬิกา 31 นาที 46 วินาที
คําขวัญวันครู 2558
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"

:: เข้าสู่ระบบ ::
(ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการดูผลการเรียน)

Username : *
Password : *

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 57 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ::
ประวัติโรงเรียน ข้อมูลเบื้องต้น (แผ่นพับ)
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปรัชญา คำขวััญ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ผังบริเวณโรงเรียน  ผังบริเวณโรงเรียน
แผนผังองค์การ ผังแสดงการใช้สอยอาคารต่าง ๆ
จำนวนนักเรียน แผนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
บุคลากร บุคลากร      
แผนผังองค์การ ผังองค์กร ปี 2557
แผนผังองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
แผนผังองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ครู 2557
จำนวนนักเรียน เขตพื้นที่บริการ ปี 2557
วิสัยทัศน์ แผนงาน/โครงการ ปี 2557
จำนวนนักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ 2554-56
จำนวนนักเรียน ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
จำนวนนักเรียน จำนวนอาคารเรียน
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องปฏิบัติการ
จำนวนนักเรียน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนนักเรียน จำนวนยานพาหนะ
จำนวนนักเรียน นักเรียน ม.6 ศึกษาต่อ 2555
จำนวนนักเรียน นักเรียน ม.6 ศึกษาต่อ 2556
จำนวนนักเรียน ผลงานที่ผ่านมาปีการศึกษา 2555
จำนวนนักเรียน ผลงานที่ผ่านมาปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียน ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
::ข้อมูล ระยะที่ 1 (10 มิ.ย.57)::
แผนผังองค์การ คาบสอนเฉลี่ยครู 1/2557
แผนผังองค์การ จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
วุฒิการศึกษาครู จำนวนครูและบุคลากร 10 มิ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครูกลุ่มสาระู 10 มิ.ย. 57 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูที่ปรึกษา 1/2557
จำนวนครู ครูเกษียณอายุ ปี 2556-2577
จำนวนครู ครูใหม่ปีการศึกษา 1/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักการภารโรง ปี 2557 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูและูบุคลากรทั้งหมด 1/2557
ชั่วโมงสอนครู อายุครูและอายุราชการเฉลี่ย 1/2557
วุฒิการศึกษาครู ข้อมูลการศึกษาครู 1/2557
วุฒิการศึกษาครู วุฒิทางลูกเสือครู 1/2557
วุฒิการศึกษาครู กิจกรรมลูกเสือ 1/2557
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ 1/2557
วุฒิการศึกษาครู คณะสี และครูเวรประจำวัน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปผลการตรวจตานักเรียน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปผลการตรวจหูนักเรียน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปการเจริญเติบโตนักเรียน ม.1-3
วุฒิการศึกษาครู สรุปการเจริญเติบโตนักเรียน ม.4-6
:: ข้อมูล ระยะที่ 2 (10 พ.ย. 57)::
จำนวนครู อัตรากำลัง 2/2557
จำนวนครู ครู ใหม่ ปีการศึกษาี 2557
แผนผังองค์การ จำนวนนักเรียนรายห้อง 10 พ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู จำนวนครูและบุคลากร 10 พ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครูกลุ่มสาระู 10ิ พ.ย. 57 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อบุคลากรทางการศึกษา ปี 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักการภารโรง ปี 2/2557 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 2/2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายเ้ข้า 2/2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายออก 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูที่ปรึกษา 2/2557
วุฒิการศึกษาครู คณะสี ปีการศึกษา 2/2557
:: ข้อมูล ระยะที่ 3 (31 มี.ค. 58)::
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนวันสิ้นปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายเ้ข้า
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายออก
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ม.3 ศึกษาต่อ
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ม.6 ศึกษาต่อ
      -ม.อุบลราชธานี เขตพื้นที่บริการ
      -ม.พะเยา รับตรง 10%
จำนวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียน ผลสอบ o-net ม.3 ปี 2556
::นักศึกษาฝึกประสบการณ์::
เทอม 1/2557
::นักศึกษาฝึกประสบการณ์::
เทอม 2/2557
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโรงเรียน
e-MES
FEA
DATA CENTER -2/2554
DATA CENTER -1/2555
DATA CENTER -2/2555
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
 
ดูประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษาี 2558 คลิกที่นี่
ดูประกาศ ม.1     ม.1/1       ม.1/2       ม.1/3      ม.1/4      ม.1/5      ม.1/6
ดูประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.4 ปีการศึกษาี 2558 คลิกที่นี่
ดูประกาศ ม.4     ม.4/1       ม.4/2       ม.4/3      ม.4/4      ม.4/5     
ปฐิมนิเทศนักเรียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (ม.1 ภาคเช้า -ม.4 ภาคบ่าย)
ภาพการดำเนินการก่อสร้างหอประชุมใหม่
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผอ.สำเร็จ ธงศรี
087-4515803
รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:: มุมบันเทิง ::
สถานีโทรทัศน์
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
:: Link การศึกษา ::
หอมรดกไทย
แนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สกูลไทยแลนด์
สคูลเน็ต

สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th