:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน อังคาร ที่ 01 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2558 เวลา 00 นาฬิกา 41 นาที 14 วินาที
คําขวัญวันครู 2558
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 58 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 58 ::
:บุคลากร:
บุคลากร รูปบุคลากร      
:ข้อมูลพื้นฐาน:
:อาคารสถานที่:
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
ประกาศสอบราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   คลิกดูประกาศ

ตารางเรียน ชดเชย วันที่หยุดเรียน ของ นศท. เริ่ม วันพุธ ที่ี่ 22 ก.ค. 58 คลิก
ประกาศ
ขอเรียนเชิญ คุณครูโรงเรียนปทุมพิทยาคม ทุกท่าน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ให้แล้วเสร็จใน ภายใน เดือน สิงหาคม 2558
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผอ.สำเร็จ ธงศรี
087-4515803
รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th