:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน อังคาร ที่ 01 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 01 นาฬิกา 43 นาที 59 วินาที
คําขวัญวันครู 2558
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 58 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 58 ::
:บุคลากร:
บุคลากร รูปบุคลากร      
:ข้อมูลพื้นฐาน:
:อาคารสถานที่:
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่

ประกาศ ปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
คลิกดูปฎิทินวิชาการ             ครู          นักเรียน


กรอกข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ที่นี่
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาย..........................

ทำเนียบผู้บริหาร 12 คน
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผอ...............
........................
รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th