:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้มไหว้  มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ 
::Director::

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร
นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647

นางเพชรา กิติศรีวรพันธ
รองผู้อำนวยการ
080-0091108
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 
 
 
 
:สำหรับเจ้าหน้าที่:
 
 รหัส
1.อัตรากำลัง-63-เก่า
1.1 แบบ รร.กรอก-ใหม่
1.2 แบบ 3 sheet
2.จำนวนครู-1-63
3.จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.62
4.จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.62
5.ระบบเช่า Intenet สพฐ.
6.จำนวนนักเรียน 18 ก.ค.63
7.จำนวนนักเรียนตามคณะสี
8.ปฏิทินงานวิชาการ 1/63
9.ผังบริเวณโรงเรียน 1/63
10.คำสั่งมอบหมายงาน-1/63
11.คำสั่งเวรหน้าประตู 1/63
12.รายชื่อครู 1/63
13. ผังการใช้ห้องเรียน
14. ผังใช้สอยบริเวณโรงเรียน
15. คำสั่งเวรนักศึกษาวิชาการ
16. รายชื่อครู 2/63
17. จำนวนครู 2/63
18. ผังบริเวณโรงเรียน (new)
19. ผังวิ่ง Minimarathon 12 Km.
20. ผังวิ่ง Fun Run 6.4 Km.
21. ผังวิ่ง รวม
22. คำสั่งกิจกรรม 2-63
23.คำสั่งครูที่ปรึกษา 2/63
24.จำนวนนักเรียนคณะสี 2/63
25.รายชื่อครูเวรประจำวัน 2/63
26.จำนวนนักเรียน2/63(dmc)9-ธค63
27.รายชื่อครูดีเด่น 59-62
28. รายชื่อครู ตามคณะสี-63
29. ปฏิทินวิชาการ-2-63
1) ธันวาคม 2563
2) มกราคม 2564
3) กุมภาพันธ์ 2564
4) มีนาคม 2564
5) เมษายน 2564
6) พฤษภาคม 2564
 
30. คู่มือการเรียนออนไลน์ (โควิท)
31. แนวปฏิบัติในโรงเรียน (โควิท)
32. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2563
33. สรุปผลคุณลักษณะ-อ่านฯ ปี 2563
34. ประกาศเลื่อนชั้น ปี 2564
35. รายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น-64
36. โครงสร้างการบริหารงาน-64
37. คำสั่งมอบหมายงาน 1/2564
38. คำสั่งครูที่ปรึกษา 1/2564
39. ร่างปฎิทินวิชาการ 1/64
40. ร่างปฏิทินวิชาการ 2/64
41. รายงานการประเมินตนเอง (sar)
      ปีการศึกษา 2563
42. ผังบริเวณ ร.ร.ปทุมพิทยาคม
43. แจ้งเลื่อนการแข่งขันงาน
      ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
44. แจ้งการชดเชยเวลาเรียน ปี 64
45. ผังห้องเรียน ปกติ
46. ผังห้องเรียน covid-19
47. จำนวนครู 1-64
48. รายชื่อครู 1-64
49. ประกาศผลการคัดเลือก
      โรงเรียนต้นแบบ
      การจัดการเรียนรู้
      Active Learning
50. ประกาศผลการคัดเลือก
      สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
      ระบบการดูแล
      ช่วยเหลือนักเรียนและและครู
      เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบ
      การจัดการเรียนรู้บูรณา
      การทักษะชีวิต ประจำปี 2564
51. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน
     ภาคเรียนที่ 1/2564
     ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6  
52. ประกาสผลโรงเรียนคุณธรรม
       2 ดาว

 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 คลิก       ม.1              ม.2                ม.3                  ม.4                   ม.5                 ม.6
คลิกที่นี่
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th